Jagiellonian University Repository

O której godzinie "święty ogień" zstępuje do grobu pańskiego? : kilka uwag na marginesie polskich przekładów najstarszego ruskiego itinerarium

O której godzinie "święty ogień" zstępuje do grobu ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa