Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Anderson localization in the time domainAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Sacha Krzysztof
Delande, Dominique

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Sacha Krzysztof
Delande, Dominique

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Sacha Krzysztof
Delande, Dominique