Jagiellonian University Repository

"Rozpadają się słowa/którym odjęto miłość" : afekt, wspólnota i etyka "socrealistyczna" w powojennej poezji Tadeusz Różewicza

pcg.skipToMenu

"Rozpadają się słowa/którym odjęto miłość" : afekt, wspólnota i etyka "socrealistyczna" w powojennej poezji Tadeusz Różewicza

Show full item record

dc.contributor.author Kopkiewicz, Aldona [USOS68830] pl
dc.date.accessioned 2016-12-20T09:50:18Z
dc.date.available 2016-12-20T09:50:18Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34221
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title "Rozpadają się słowa/którym odjęto miłość" : afekt, wspólnota i etyka "socrealistyczna" w powojennej poezji Tadeusz Różewicza pl
dc.title.alternative "Words are falling apart/stripped of love" : affect, community and the ethics of socialist realism in Tadeusz Różewicz’s post-war poetry pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 217-237 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96370/edition/83118/content pl
dc.abstract.pl W szkicu zajmuję się postawą estetyczną i polityczną Tadeusza Różewicza oraz poetyką jego wierszy z lat 1945-1954. Interesuje mnie etyczny wymiar źródłowego afektu poetyckiego i problem jego transmisji, a zatem problem miejsca poety we wspólnocie po 1945 roku. Pokazuję, że Różewicz nie chciał przekazywać traumy innym, ale też nie potrafił utożsamić się z optymistycznym projektem socrealistycznym. Ze względu na lewicowe poglądy bliskie były mu ideały zbliżenia do zwykłego człowieka, sztuki zdolnej komunikować się z nim. Przejrzysta poetyka jego wierszy jest nie tylko wynikiem traumy, lecz także potrzeby komunikacji z ludem. Poeta próbował przepracować traumę miłością: zaczął od miłości romantycznej, potem zaś poszerzał jej horyzont o wspólnotę. Obserwując jego złożony stosunek do socrealizmu możemy dostrzec narodziny etyki innego, charakterystycznej dla całej późniejszej twórczości Różewicza. pl
dc.abstract.en This essay examines the aesthetic and political views of Tadeusz Różewicz as well as the poetics of his verse written between 1945 and 1954. I am interested in the ethical dimension of the poetic affect and the problems of its transmission, or, in other words, the problem of the poet finding his place in the post-1945 community. My analyses show that he did not want to pass on his traumas to others. But equally he did not want to let himself be carried away by the heady optimism of the social realist project. At the same time he had no problems with the officially backed ideal of art that was near to and spoke to the common man. After all, his sympathies were always broadly left-wing. His striving for clarity had as much to do with his desire to be in touch with the ordinary people as with looking for an antidote to trauma. In fact, the medicine he chose to overcome his personal trauma was love; he began with romantic love and moved on to a love that embraced the whole community. It seems that the ethical views that we associate with the later (‘mature’) phase of Różewicz’s work has its roots in his complex relationship with socialist realism. pl
dc.subject.pl trauma afekt pl
dc.subject.pl miłość pl
dc.subject.pl poezja nowoczesna pl
dc.subject.pl etyka innego pl
dc.subject.pl socrealizm pl
dc.subject.pl poezja po 1945 pl
dc.subject.pl Zagłada pl
dc.subject.pl Holocaust pl
dc.subject.pl II wojna światowa pl
dc.subject.pl wspólnta pl
dc.subject.pl Tadeusz Różewicz pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 2 (335) pl
dc.description.publication 1,21 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-08 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project DEC-2012/05/N/HS2/02660 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0