Jagiellonian University Repository

"Rozpadają się słowa/którym odjęto miłość" : afekt, wspólnota i etyka "socrealistyczna" w powojennej poezji Tadeusz Różewicza

pcg.skipToMenu

"Rozpadają się słowa/którym odjęto miłość" : afekt, wspólnota i etyka "socrealistyczna" w powojennej poezji Tadeusz Różewicza

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0