Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pedagodzy kultury : Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse : relacje w świetle zachowanych listów i wspomnień

Pedagodzy kultury : Stefan Szuman, Irena Wojnar, ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska