Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae : zmiany tożsamości narodowościowej studentów UJ w latach 1850-1918

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae : ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska