Jagiellonian University Repository

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae : zmiany tożsamości narodowościowej studentów UJ w latach 1850-1918

pcg.skipToMenu

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae : zmiany tożsamości narodowościowej studentów UJ w latach 1850-1918

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska