Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Curcumin augments the cytostatic and anti-invasive ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Luty Marcin
Kwiecień, Edyta
Firlej, Magdalena
Łabędź-Masłowska Anna
Paw Milena
Madeja Zbigniew
Czyż Jarosław

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Luty Marcin
Kwiecień, Edyta
Firlej, Magdalena
Łabędź-Masłowska Anna
Paw Milena
Madeja Zbigniew
Czyż Jarosław

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Luty Marcin
Kwiecień, Edyta
Firlej, Magdalena
Łabędź-Masłowska Anna
Paw Milena
Madeja Zbigniew
Czyż Jarosław