Jagiellonian University Repository

Hypoxia-selective inhibition of angiogenesis development by NAMI-A analogues

Hypoxia-selective inhibition of angiogenesis development ...

Show full item record

dc.contributor.author Oszajca, Maria [SAP14010634] pl
dc.contributor.author Collet, Guillaume pl
dc.contributor.author Stochel, Grażyna [SAP11011061] pl
dc.contributor.author Kieda, Claudine [SAP14000889] pl
dc.contributor.author Brindell, Małgorzata [SAP11117158] pl
dc.date.accessioned 2016-12-19T06:43:26Z
dc.date.available 2016-12-19T06:43:26Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0966-0844 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33969
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Hypoxia-selective inhibition of angiogenesis development by NAMI-A analogues pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1035-1046 pl
dc.identifier.weblink https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10534-016-9974-9.pdf pl
dc.description.volume 29 pl
dc.description.number 6 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s10534-016-9974-9 pl
dc.identifier.eissn 1572-8773 pl
dc.title.journal BioMetals pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-21 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 A]: 25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa