Jagiellonian University Repository

Przekład tekstu naukowego i rola paratekstów

Przekład tekstu naukowego i rola paratekstów

Show full item record

dc.contributor.author Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2015-02-27T16:26:46Z
dc.date.available 2015-02-27T16:26:46Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1689-9121 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3395
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Przekład tekstu naukowego i rola paratekstów pl
dc.title.alternative Translation of a scientific text and role of paratexts pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-125 pl
dc.abstract.pl Artykuł analizuje problemy tłumacza i rolę różnych paratekstów (takich jak przypisy, komentarze, przedmowy, posłowia i teksty na okładce) w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych (w szczególności naukowych). W tym typie tekstów informacja ma dla czytelnika pierwszorzędne znaczenie, a więc każda interwencja tłumacza wnosi więcej objaśnienia w tłumaczone dzieło. pl
dc.abstract.en The article analyses translator’s problems and the role of different paratexts (such as footnotes, comments, forewords, afterwords and text on the cover of books) in the translation of specialized texts (scientific ones in particular). In this type of texts, the information is imperative to the reader, so every intervention of a translator makes the sense more clear in the translated work. pl
dc.subject.pl tłumaczenie naukowe pl
dc.subject.pl tekst specjalistyczny pl
dc.subject.pl paratekst pl
dc.subject.pl przypis pl
dc.subject.pl komentarz pl
dc.subject.pl przedmowa pl
dc.subject.pl posłowie pl
dc.subject.en scientific translation pl
dc.subject.en specialized text pl
dc.subject.en paratext pl
dc.subject.en footnote pl
dc.subject.en comment pl
dc.subject.en foreword pl
dc.subject.en afterword pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 3 (21) pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.doi 10.12797/MOaP.19.2013.21.07 pl
dc.identifier.eissn 2391-6745 pl
dc.title.journal Między Oryginałem a Przekładem pl
dc.title.volume Tłumaczenie specjalistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)