Jagiellonian University Repository

Projekcja siły Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Indyjskim

pcg.skipToMenu

Projekcja siły Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Indyjskim

Show full item record

dc.contributor.author Gacek, Łukasz [SAP11019613] pl
dc.date.accessioned 2016-12-17T14:08:25Z
dc.date.available 2016-12-17T14:08:25Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33953
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other gospodarka światowa pl
dc.subject.other bezpieczeństwo międzynarodowe pl
dc.title Projekcja siły Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Indyjskim pl
dc.title.alternative China's power projection in the Indian Ocean Regin pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 127-141 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/9244 pl
dc.subject.pl Chiny pl
dc.subject.pl Ocean Indyjski pl
dc.subject.pl projekcja siły pl
dc.subject.pl morskie szlaki komunikacyjne pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo energetyczne pl
dc.subject.pl Nowy Jedwabny Szlak pl
dc.subject.en China pl
dc.subject.en Indian Ocean pl
dc.subject.en power projection pl
dc.subject.en sea lines of communication pl
dc.subject.en energy security pl
dc.subject.en New Silk Road pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,0 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.title.volume Gospodarka światowa : między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-01 pl
dc.participation Gacek, Łukasz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska