Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

La vivacité de parole dans les langues mortes ou artificielles : "Le Petit Prince" dans deux versions latines et en espéranto, ido, lingua franca nova, lingwa de planeta

La vivacité de parole dans les langues mortes ou ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska