Jagiellonian University Repository

Polska jako państwo-strona Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku

Polska jako państwo-strona Konwencji o prawach dziecka ...

Show full item record

dc.contributor.author Burek, Wojciech [SAP11019995] pl
dc.contributor.editor Karska, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2016-12-17T10:01:09Z
dc.date.available 2016-12-17T10:01:09Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64298-00-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33933
dc.language pol pl
dc.title Polska jako państwo-strona Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku pl
dc.title.alternative Poland as a state party to the 1989 Convention on the Rights of the Child pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pl
dc.description.physical 38-51 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. pl
dc.description.series Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe, ISSN 2300-3472; nr 2 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.title.container Prawa dziecka w prawie międzynarodowym pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)