Jagiellonian University Repository

Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego : stan obecny, perspektywy, koncepcje

pcg.skipToMenu

Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego : stan obecny, perspektywy, koncepcje

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Czumak-Bieniecka, Anna pl
dc.date.accessioned 2016-12-15T08:13:28Z
dc.date.available 2016-12-15T08:13:28Z
dc.date.issued 1996 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33802
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego : stan obecny, perspektywy, koncepcje pl
dc.title.alternative The computing of biographical information in the Jagiellonian University Archive : the current status, the perspectives, the conceptions pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej pl
dc.description.physical 349-362 pl
dc.description.additional Przedruk (wersja zm., rozsz. i uzup.): Krakowski Rocznik Archiwalny, 1997, t. 3, s. 179-185, dostęp: http://www.mbc.malopolska.pl/publication/56967 pl
dc.abstract.pl Tekst artykułu dotyczy komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor w artykule omawia stan obecny archiwum uniwersyteckiego. Ukazuje perspektywy rozwoju baz danych oraz digitalizacji danych archiwalnych w Archiwum UJ. Koncepcje są uzupełnione przez aneksy, gdzie pokazano specyfikację kryteriów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla archiwum. Tekst zawiera bibliografię. pl
dc.abstract.en The text of the article concerns the biographical information computing in the Jagiellonian University Archives. The author in his paper discusses the actual status of the university archives. He presents the perspectives of the databases development and archival data digitalization in the Jagiellonian University Archives. The conceptions are completed by the additions, where have presented the specification of the criteria of computer hardware and software for the archives. The text includes bibliography. pl
dc.subject.pl bibliologia i informatologia pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl kulturoznawstwo pl
dc.subject.pl nauki o mediach pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl informacja naukowa pl
dc.subject.pl komputeryzacja pl
dc.subject.pl archiwistyka pl
dc.subject.pl Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.subject.pl Uniwersytet Jagielloński pl
dc.subject.pl biografie pl
dc.subject.pl uniwersytety pl
dc.subject.pl studenci pl
dc.subject.pl historia uniwersytetu pl
dc.subject.pl edukacja medialna pl
dc.subject.pl wychowanie do informacji pl
dc.subject.pl informacjologia pl
dc.subject.en Library and information science pl
dc.subject.en History pl
dc.subject.en Cultural studies pl
dc.subject.en Media studies pl
dc.subject.en Pedagogy pl
dc.subject.en science information pl
dc.subject.en computing pl
dc.subject.en archive pl
dc.subject.en Archive of the Jagiellonian University pl
dc.subject.en Jagiellonian University pl
dc.subject.en biographies pl
dc.subject.en universities pl
dc.subject.en students pl
dc.subject.en university history pl
dc.subject.en media education pl
dc.subject.en education for information pl
dc.subject.en informatology pl
dc.description.publication 1 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej : Jastrzębie Zdrój 29.05-2.06.1995 r. : materiały konferencyjne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej; 1995-05-29; 1995-06-02; Jastrzębie-Zdrój; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska