Jagiellonian University Repository

The influence of English on Polish morphology

pcg.skipToMenu

The influence of English on Polish morphology

Show full item record

dc.contributor.author Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta [SAP11009094] pl
dc.contributor.author Witalisz, Alicja pl
dc.date.accessioned 2016-12-14T13:38:00Z
dc.date.available 2016-12-14T13:38:00Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0023-5911 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33796
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode pl
dc.title The influence of English on Polish morphology pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 421-434 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/103006/edition/89019/content pl
dc.subject.en non-lexical influence of English pl
dc.subject.en morphological loans pl
dc.subject.en word-formation rules pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Kwartalnik Neofilologiczny pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-12-14 pl
dc.participation Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska