Jagiellonian University Repository

Obowiązki notariusza a przesłanka dobrej wiary z art. 6 u.k.w.h.

pcg.skipToMenu

Obowiązki notariusza a przesłanka dobrej wiary z art. 6 u.k.w.h.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa