Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Patronat artystyczny JagiellonówAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Walczak Marek
Węcowski, Piotr

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Walczak Marek
Węcowski, Piotr

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Walczak Marek
Węcowski, Piotr