Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Złożenie oświadczenia woli jako obowiązek niepodlegający egzekucji : wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego

Złożenie oświadczenia woli jako obowiązek niepodlegający ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Romańska, Marta [SAP11013701] pl
dc.contributor.editor Ereciński, Tadeusz pl
dc.contributor.editor Weitz, Karol pl
dc.contributor.editor Grzegorczyk, Paweł pl
dc.date.accessioned 2016-12-14T07:57:44Z
dc.date.available 2016-12-14T07:57:44Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-264-9086-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33748
dc.language pol pl
dc.title Złożenie oświadczenia woli jako obowiązek niepodlegający egzekucji : wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego pl
dc.title.alternative Making a declaration of will as an obligation that is not subject to enforcement : selected issues bordering on the substantive law and the rules of procedure. pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wolters Kluwer pl
dc.description.physical 472-495 pl
dc.abstract.pl Tekst dotyczy problemów, jakie stwarza wykładnia art. 1047 kodeksu postępowania cywilnego. W przepisie tym określone zostały skutki wydania orzeczenia, którym sąd zobowiązuje pozwanego do złożenia oświadczenia woli określonej treści. Wynika z niego, że prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie. Odwołania się do tego rodzaju fikcji prawnej nie rozwiązuje wszystkich problemów, jakie powstają przy próbach odpowiedzi na pytanie o konsekwencje zobowiązania pozwanego do złożenia oświadczenia woli. pl
dc.abstract.en The paper focuses on the issues in respect of the interpretation of art. 1047 of the Code of Civil Procedure. The provision defines the consequences of issuing a judgment in which the court obligates the defendant to make a statement of will with a specific content. It follows from the article that a final and binding court judgment which obligates a party to make a statement of will supersedes the statement. Invoking this type of legal fiction does not solve all the problems that are created while trying to answer the question as to the consequences of the defendant’s obligation to make a statement of will. pl
dc.subject.pl prawo cywilne, procedura cywilna pl
dc.subject.en civil law, civil law of procedure pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 2,1 pl
dc.title.container Sine ira et studio : księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Administracyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach