Jagiellonian University Repository

"Uznany za fundamentalistę". Uznany za kolonialistę : inspiracje Mohsina Hamida "Upadkiem" Alberta Camusa

pcg.skipToMenu

"Uznany za fundamentalistę". Uznany za kolonialistę : inspiracje Mohsina Hamida "Upadkiem" Alberta Camusa

Show full item record

dc.contributor.author Kałuża, Maciej [SAP14000975] pl
dc.date.accessioned 2016-12-13T15:49:34Z
dc.date.available 2016-12-13T15:49:34Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33731
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Uznany za fundamentalistę". Uznany za kolonialistę : inspiracje Mohsina Hamida "Upadkiem" Alberta Camusa pl
dc.title.alternative Mohsin Hamid’s inspirations from Albert Camus’s "The FaIl" in" Reluctant Fundamentalist" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-21 pl
dc.identifier.weblink http://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138827885/eik_40_1.pdf/5a395937-0276-4422-9858-7c9122cdc132 pl
dc.abstract.pl Artykuł, wprowadzając we współczesną problematykę badań nad twórczością Camusa, ma na celu analizę powiązania dwóch powieści - słynnego Upadku Alberta Camusa z 1956 roku i wydanego w 2007 roku dzieła Mohsina Hamida Uznany za fundamentalistę. Współczesna książka, stylem i formą, jawnie i zgodnie z intencją autora nawiązuje do dzieła Camusa sprzed ponad pięćdziesięciu lat. Celem autora jest wskazanie wątków, które, poza stylem literackim, łączą wskazane dzieła. Refleksji będą także poddane pewne różnice, wskazujące na problematyczność nawiązania Hamida do powieści Camusa. pl
dc.abstract.en This article, after a introduction to contemporary analysis of Camus, aims at comparative analysis of two novels - well known The Fall by Albert Camus from 1956 and Reluctant fundamentalistby Mohsin Hamid from 2007. Contemporary book in style and form clearly, and with author’s intention relates to Camus’s work written over 50 years before. The presented essay will propose pointing out the themes, which, next to the literary style, connect the forementioned novels. It will be also attempting to discuss visible differences, pointing out to certain problems concerning Hamid’s reference to Camus’s novel. pl
dc.subject.pl Albert Camus pl
dc.subject.pl "Upadek" pl
dc.subject.pl Mohsin Hamid pl
dc.subject.pl "Uznany za fundamentalistę" pl
dc.subject.en Albert Camus pl
dc.subject.en "The Fall" pl
dc.subject.en Mohsin Hamid pl
dc.subject.en "Reluctant fundamentalist" pl
dc.description.volume 40 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.19205/40.16.1 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-05-11 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project 2013/09/D/HS1/00873 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa