Jagiellonian University Repository

Does magnetic resonance spectroscopy identify patients with minimal hepatic encephalopathy?

pcg.skipToMenu

Does magnetic resonance spectroscopy identify patients with minimal hepatic encephalopathy?

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa