Jagiellonian University Repository

Pedagogika kultury chrześcijańskiej : wychowanie do wiary, nadziei i miłości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego

Pedagogika kultury chrześcijańskiej : wychowanie do ...

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Jeżyna, Krzysztof pl
dc.contributor.editor Zadykowicz, Tadeusz pl
dc.date.accessioned 2016-12-13T13:54:15Z
dc.date.available 2016-12-13T13:54:15Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7363-784-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33720
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pedagogika kultury chrześcijańskiej : wychowanie do wiary, nadziei i miłości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego pl
dc.title.alternative Pedagogy of Christian culture : education to faith, hope and love in the concept of father Franciszek Karol Blachnicki pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo KUL pl
dc.description.physical 193-220 pl
dc.subject.pl filozofia pl
dc.subject.pl kulturoznawstwo pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl psychologia pl
dc.subject.pl religioznawstwo pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl wychowanie religijne pl
dc.subject.pl Kościół Rzymskokatolicki pl
dc.subject.pl Blachnicki Franciszek Karol (1921-1987) ksiądz pl
dc.subject.pl pedagogika kultury pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl teologia pl
dc.subject.pl historia myśli pedagogicznej pl
dc.subject.pl teoria wychowania pl
dc.subject.pl rodzina pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.en philosophy pl
dc.subject.en cultural studies pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en psychology pl
dc.subject.en religious studies pl
dc.subject.en upbringing pl
dc.subject.en formation pl
dc.subject.en religious education pl
dc.subject.en Roman Catholic Church pl
dc.subject.en Blachnicki Franciszek Karol (1921-1987) priest pl
dc.subject.en pedagogy of culture pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en theology pl
dc.subject.en history of educational idea pl
dc.subject.en theory of education pl
dc.subject.en family pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.description.series Przesłanie moralne Kościoła pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.title.container Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej : w 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris consortio" pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska