Jagiellonian University Repository

"De Anima" Arystotelesa oczami Franza Brentano : budowa ludzkiej duszy na podstawie "Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos" oraz w kontekście pozostałych prac ze zbioru "Aristotelica"

"De Anima" Arystotelesa oczami Franza Brentano : ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa