Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego (u źródeł)

Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska