Jagiellonian University Repository

Monografia czy wybrane zagadnienia?

pcg.skipToMenu

Monografia czy wybrane zagadnienia?

Show full item record

dc.contributor.author Halberda, Jan [SAP11019685] pl
dc.date.accessioned 2016-12-13T07:13:59Z
dc.date.available 2016-12-13T07:13:59Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0031-0980 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33649
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Monografia czy wybrane zagadnienia? pl
dc.title.alternative The monograph or selected issues? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 114-123 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest recenzja książki autorstwa Marcina Łolika pt. Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia (wyd. Warszawa 2014, s. 166.), która została opublikowana w serii „Monografie prawnicze”. Recenzowana praca omawia szereg postanowień umownych wybranych przez autora. Poruszane są zatem kwestie postanowień umownych, a nie prawa kontraktów (prawa zobowiązań umownych) w rozumieniu przedmiotowym – jako gałęzi prawa. W książce czytelnik nie znajdzie jednak często występujących klauzul dotyczących wyboru sądu, mechanizmów waloryzacji, kar umownych, a w końcu – zmian lub rozwiązania umowy. Autor recenzji skłania się wobec tego ku tezie, że książka powinna być traktowana jako zbiór esejów prawniczych, a nie monografia naukowa. pl
dc.abstract.en The present paper is a review of the book by Martin Łolik entitled Współczesne prawo kontraktów – wybrane zagadnienia (in English: The Modern Law of Contracts – Selected Issues (edited in Warsaw 2014, pp. 166), which was released in the series "Legal monographs." Reviewed work discusses a number of contractual clauses chosen by the author. Issues discussed are therefore contractual provisions, but not the contract law itself as a branch of law. In the book the reader would not find such frequently applied clauses as the choice of court, indexation tools, liquidated damages, and, finally, amendment or termination clauses. Therefore the reviewer presents the thesis that the book should be regarded as a collection of legal essays, and not as an academic monograph. pl
dc.subject.pl prawo zobowiązań pl
dc.subject.pl prawo umów pl
dc.subject.pl postanowienia umowne pl
dc.subject.pl klauzule kontraktowe pl
dc.subject.en law of obligations pl
dc.subject.en contract law pl
dc.subject.en contractual clauses pl
dc.description.volume 71 pl
dc.description.number 10 (848) pl
dc.description.points 13 pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.title.journal Państwo i Prawo pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Halberda, Jan: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa