Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hermeneutica Sacra

Hermeneutica Sacra

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Lanovik, Zorâna pl
dc.date.accessioned 2016-12-12T17:24:40Z
dc.date.available 2016-12-12T17:24:40Z
dc.date.created 2006 pl
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33641
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Ternopìl' : Redakcìjno-Vydavničij Vìddìl TNPU pl
dc.description.physical 141-148 pl
dc.description.additional Tekst równol. w jęz. pl i ang. pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/RASP-2013-no-03-_3.pdf#page=141 pl
dc.abstract.pl Recenzja z książki pt. 'Hermeneutica Sacra', naoisanej przez Zorianę Lanovik (Lanowyk, Łanowik) przedstawia jej treść (strukturę książki) i obszar badawczy z pogranicza Biblii i literatury pięknej. Książka komparatystyczna ukazuje możliwości literaturoznawczej ukraińskiej szkoły badawczej, której dzieło Zoriany Lanovik jest dobrym przykładem. pl
dc.abstract.en The book review on "Hermeneutica Sacra" (The sacred hermeneutics), was written by Zoriana Lanovik (Lanovyk). It presents its content (structure of the book) and its research area from the border of the Bible and literature. The comparatistic book presents possibilities Ukrainian reasearch literature studies school, which the Zoriana lanovik's work is a well-done example. pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl teoria literatury pl
dc.subject.pl komparatystyka pl
dc.subject.pl hermeneutyka pl
dc.subject.pl sakrologiczna hermeneutyka pl
dc.subject.pl Biblia i literatura pl
dc.subject.pl sacrum pl
dc.subject.pl mistyka pl
dc.subject.pl literatura chrześcijańska pl
dc.subject.pl literatura europejska pl
dc.subject.pl sakrologia pl
dc.subject.pl ukraińska sakrologiczna szkoła badawcza pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en literary theory pl
dc.subject.en comparative studies pl
dc.subject.en hermeneutics pl
dc.subject.en sacrological hermeneutics pl
dc.subject.en Bible and literature pl
dc.subject.en sacred pl
dc.subject.en mistique pl
dc.subject.en Christian literature pl
dc.subject.en European literature pl
dc.subject.en sacrology pl
dc.subject.en Ukrainian research school of sacrology pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 3 (3) pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.original Hermeneutica Sacra pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.contributor.reviewer Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-12-12 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska