Jagiellonian University Repository

Arystoteles i jego światopogląd

pcg.skipToMenu

Arystoteles i jego światopogląd

Show full item record

dc.contributor.author Brentano, Franz pl
dc.date.accessioned 2016-12-12T11:22:12Z
dc.date.available 2016-12-12T11:22:12Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-195-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33622
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Arystoteles i jego światopogląd pl
dc.title.alternative Aristotle and his world-View pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 191 pl
dc.subject.pl Brentano pl
dc.subject.pl Arystoteles pl
dc.subject.pl światopogląd pl
dc.subject.en Brentano pl
dc.subject.en Aristotle pl
dc.subject.en world-view pl
dc.description.publication 10 pl
dc.title.original Aristoteles und seine Weltanschauung pl
dc.contributor.translator Kamińska, Sonia [USOS11302] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 84 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa