Jagiellonian University Repository

Latające systemy bezzałogowe - innowacja na współczesnym polu walki? : wnioski dla polskich sił zbrojnych płynące z konfliktów na Ukrainie

pcg.skipToMenu

Latające systemy bezzałogowe - innowacja na współczesnym polu walki? : wnioski dla polskich sił zbrojnych płynące z konfliktów na Ukrainie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska