Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Gingipains of Porphyromonas gingivalis affect the ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Małopolskie Centrum Biotechnologii Not affiliated
Płaza Karolina
Kalińska Magdalena
Bocheńska Oliwia
Meyer-Hoffert, Ulf
Wu, Zhihong
Fischer, Jan
Falkowski Katherine
Sąsiadek Laura
Bielecka Ewa
Potempa, Barbara
Kozik Andrzej
Potempa Jan
Kantyka Tomasz

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Małopolskie Centrum Biotechnologii
Płaza Karolina
Kalińska Magdalena
Bocheńska Oliwia
Meyer-Hoffert, Ulf
Wu, Zhihong
Fischer, Jan
Falkowski Katherine
Sąsiadek Laura
Bielecka Ewa
Potempa, Barbara
Kozik Andrzej
Potempa Jan
Kantyka Tomasz

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Małopolskie Centrum Biotechnologii
Płaza Karolina
Kalińska Magdalena
Bocheńska Oliwia
Meyer-Hoffert, Ulf
Wu, Zhihong
Fischer, Jan
Falkowski Katherine
Sąsiadek Laura
Bielecka Ewa
Potempa, Barbara
Kozik Andrzej
Potempa Jan
Kantyka Tomasz