Jagiellonian University Repository

Понятие обусловленного сознания в тибетской философии

Понятие обусловленного сознания в тибетской философии

Show full item record

dc.contributor.author Przybysławski, Artur [SAP14006442] pl
dc.contributor.editor Alekseev-Apraksin, A. M. pl
dc.date.accessioned 2016-12-12T08:40:29Z
dc.date.available 2016-12-12T08:40:29Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-5-94303-049-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33588
dc.language rus pl
dc.title Понятие обусловленного сознания в тибетской философии pl
dc.title.alternative The concept of conditioned consciousness in Tibetan philosophy pl
dc.title.alternative Poniâtie obuslennogo soznaniâ v tbetskoj filosofii pl
dc.title.alternative Pojęcie świadomości uwarunkowanej w filozofii tybetańskiej pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Moskva : Almaznyj putʹ pl
dc.description.physical 334-340 pl
dc.description.additional Artur Przybysławski podpisany na publikacji Артур Пшибыславски, А.М. Alekseev-Apraksin podpisany: А.М. Алексеев-Апраксин, Petr Kalačin podpisany: Петр Калачин. Artykuł wygłoszony na konferencji: III Международнaя научно-практическaя конференциa "Буддизм ваджраяны в России : исторический дискурс и сопредельные культуры", która odbyła się dn. 21-24 września 2012 r. we Władywostoku w Rosji pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Буддизм ваджраяны в России : исторический дискурс и сопредельные культуры = Buddizm vadžraâny v Rossii : istoričeskij diskurs i sopredelʹnye kulʹtury = Vajrayana Buddhism in Russia : historical discourse and adjacent cultures pl
dc.contributor.translator Kalačin, Petr pl
dc.language.container rus pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)