Jagiellonian University Repository

Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej

pcg.skipToMenu

Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej

Show full item record

dc.contributor.editor Patalas, Aleksandra [SAP11013287] pl
dc.date.accessioned 2016-12-10T08:18:50Z
dc.date.available 2016-12-10T08:18:50Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7099-213-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33550
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej pl
dc.title.alternative Musical life at the Dominican convents in Poland of the seventeenth and eighteenth centuries pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Musica Iagellonica pl
dc.description.physical 584 pl
dc.description.series Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis; 31 pl
dc.description.publication 22,6 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Muzykologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa