Jagiellonian University Repository

Konferencja z okazji 60-lecia powołania w Uniwersytecie Jagiellońskim Katedry Oświaty i Kultury Dorosłych na temat "Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych" Kraków, 24-25 kwietnia 2006

pcg.skipToMenu

Konferencja z okazji 60-lecia powołania w Uniwersytecie Jagiellońskim Katedry Oświaty i Kultury Dorosłych na temat "Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych" Kraków, 24-25 kwietnia 2006

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska