Jagiellonian University Repository

Pomiar dydaktyczny i ewolucja w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Pomiar dydaktyczny i ewolucja w nauczaniu języka ...

Show full item record

dc.contributor.author Gałyga, Danuta [SAP11014339] pl
dc.contributor.editor Mazur, Jan pl
dc.contributor.editor Małyska, Agata pl
dc.contributor.editor Sobstyl, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2014-07-26T12:43:44Z
dc.date.available 2014-07-26T12:43:44Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7784-290-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/332
dc.language pol pl
dc.title Pomiar dydaktyczny i ewolucja w nauczaniu języka polskiego jako obcego pl
dc.title.alternative Measurement and evaluation of teaching in teaching Polish as a foreign language pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pl
dc.description.physical 267-280 pl
dc.description.additional Artykuł w recenzowanych materiałach z konferencji naukowej "Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych", Lublin 15-17 września 2011 pl
dc.description.series Język, Kultura, Społeczeństwo pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)