Jagiellonian University Repository

Zielniki botaników ośrodka wileńskiego z lat 1780-1840 w Kijowie, Krakowie i Wilnie

Zielniki botaników ośrodka wileńskiego z lat 1780-1840 ...

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2016-12-05T07:24:44Z
dc.date.available 2016-12-05T07:24:44Z
dc.date.issued 1994 pl
dc.identifier.issn 0023-589X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33229
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zielniki botaników ośrodka wileńskiego z lat 1780-1840 w Kijowie, Krakowie i Wilnie pl
dc.title.alternative Herbaria of botanists from Vilnius centre in the years 1780-1840 (remained in Kiev, Cracow and Vilnius) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-116 pl
dc.identifier.weblink http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1994-t39-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1994-t39-n1-s109-116/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1994-t39-n1-s109-116.pdf pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.pl zielniki pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl Wilno pl
dc.subject.pl Kijów pl
dc.subject.pl 18 w. pl
dc.subject.pl 19. w. pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.subject.en herbaria pl
dc.subject.en Kraków pl
dc.subject.en Vilnius pl
dc.subject.en Kiev pl
dc.subject.en 18th century pl
dc.subject.en 19th century pl
dc.description.volume 39 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2657-4020 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historii Nauki i Techniki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-12-01 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska