Jagiellonian University Repository

Warunki przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych w ujęciu polskiego prawodawstwa

pcg.skipToMenu

Warunki przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych w ujęciu polskiego prawodawstwa

Show full item record

dc.contributor.author Woroniecki, Paweł [SAP14002456] pl
dc.date.accessioned 2016-12-03T10:14:15Z
dc.date.available 2016-12-03T10:14:15Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2083-3296 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33209
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Warunki przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych w ujęciu polskiego prawodawstwa pl
dc.title.alternative Conditions of flow of public aid to economic agents in terms of Polish legislation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 190-198 pl
dc.identifier.weblink http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3148/2775 pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.publication 0,76 pl
dc.identifier.eissn 2449-9048 pl
dc.title.journal Przedsiębiorczość - Edukacja pl
dc.title.volume Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych = Entrepreneurship as a factor in the development of local systems pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-12-01 pl
dc.participation Woroniecki, Paweł: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Polityki Gospodarczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych