Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nieostrożność w konstrukcji przestępstwa nieumyślnego

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Małecki, Mikołaj [SAP13008301]

pl
dc.date.accessioned

2016-12-02T15:13:12Z

dc.date.available

2016-12-02T15:13:12Z

dc.date.issued

2016

pl
dc.identifier.issn

1233-2577

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33183

dc.language

pol

pl
dc.title

Nieostrożność w konstrukcji przestępstwa nieumyślnego

pl
dc.title.alternative

Carelessness as an element of unintentional crimes

pl
dc.type

JournalArticle

pl
dc.description.physical

26-44

pl
dc.identifier.weblink

http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2016/05/2malecki.pdf

pl
dc.abstract.pl

Artykuł zawiera analizę przesłanki „niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach” jako jednego z warunków odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne. Analizy zostały przeprowadzone w oparciu o metodę krytyczną, na kanwie rozważań przedstawionych w artykule S. Łagodzińskiego pt. „Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.). Rozważania teoretyczne i praktyka ścigania” (Prokuratura i Prawo 2014, nr 7–8). W rezultacie przeprowadzonej analizy nieostrożność została uznana za niezbędny, zgodny z ustaleniami teoretycznymi oraz wymagany przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, element konstrukcji przestępstwa nieumyślnego.

pl
dc.abstract.en

This contribution explores „a failure to exercise due care required under the existing circumstances” as one of conditions for liability for any unintentional crime. Performed using the critical method, the analysis draws on reflections presented in the paper by S. Łagodziński, Criminally negligent homicide (Penal Code, Article 155): theoretical considerations and prosecution practices, Prokuratura i Prawo 2014 (7/8). Carelessness is found to be a necessary element of any unintentional crime, which element corresponds with relevant theoretical findings and is required by the Supreme Court decisions.

pl
dc.description.number

5

pl
dc.description.publication

1,4

pl
dc.title.journal

Prokuratura i Prawo

pl
dc.language.container

pol

pl
dc.date.accession

2016-12-01

pl
dc.participation

Małecki, Mikołaj: 100%;

pl
dc.affiliation

Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego

pl
dc.subtype

Article

pl
dc.rights.original

OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0;

pl
.pointsMNiSW

[2016 B]: 4Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki