Jagiellonian University Repository

Jadwiga Wołoszyńska (1882-1951)

Jadwiga Wołoszyńska (1882-1951)

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2016-12-02T13:48:32Z
dc.date.available 2016-12-02T13:48:32Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 0043-5090 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33162
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Jadwiga Wołoszyńska (1882-1951) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67 pl
dc.description.additional Art. znajduje się w dziale: Portrety Botaników Polskich = Portraits of Polish Botanists pl
dc.identifier.weblink https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2018/02/wb.2001.019_ev_s.pdf pl
dc.subject.pl Jadwiga Wołoszyńska (1882-1951) pl
dc.subject.pl portrety pl
dc.subject.pl botanicy polscy pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.pl Uniwersytet Jagielloński pl
dc.subject.en Wołoszyńska Jadwiga (1882-1951) pl
dc.subject.en portraits pl
dc.subject.en Polish botanists pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.subject.en Jagiellonian University pl
dc.description.volume 45 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.identifier.eissn 2543-6503 pl
dc.title.journal Wiadomości Botaniczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-14 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)