Jagiellonian University Repository

Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania

pcg.skipToMenu

Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.contributor.author Artymiak, Grzegorz [USOS64104] pl
dc.contributor.author Barczak-Oplustil, Agnieszka [SAP11018169] pl
dc.contributor.author Bielski, Marek [SAP11018813] pl
dc.contributor.author Duda, Jacek [USOS64573] pl
dc.contributor.author Górczak, Maciej [USOS39665] pl
dc.contributor.author Górowski, Wojciech [SAP11018958] pl
dc.contributor.author Mamak, Kamil [SAP14013889] pl
dc.contributor.author Pyrcak-Górowska, Małgorzata [SAP13008323] pl
dc.contributor.author Sławiński, Marek [USOS64887] pl
dc.contributor.author Sroka, Tomasz [SAP13001322] pl
dc.contributor.author Wojtaszczyk, Adam [SAP13008253] pl
dc.contributor.author Zając, Dominik [SAP14006387] pl
dc.contributor.author Zontek, Witold [SAP13008273] pl
dc.contributor.editor Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.date.accessioned 2016-12-02T13:45:56Z
dc.date.available 2016-12-02T13:45:56Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-942238-3-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33161
dc.language pol pl
dc.title Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania pl
dc.title.alternative Polish criminal law : tests, hints, answers pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja pl
dc.description.physical 216 pl
dc.description.additional Stan prawny na 15 kwietnia 2016 r. Testy przeznaczone dla studentów przygotowujących się do egzaminu z prawa karnego, a także seminarzystów i doktorantów oraz dla osób przystępujących do egzaminów na aplikacje korporacyjne oraz aplikantów przed egzaminami końcowymi. pl
dc.abstract.pl Książka jest pierwszym w Polsce zbiorem pytań testowych z prawa karnego, wzbogaconym o podpowiedzi (wskazówki) oraz rozwiązania testów wraz z objaśnieniami, które odpowiedzi są poprawne, a które błędne i dlaczego. Pytania dotyczą przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, nauki o ustawie karnej, nauki o przestępstwie i nauki o karze. Szczegółowe wyjaśnienia pozwalają Czytelnikowi nie tylko zweryfikować, ale także wzbogacić wiedzę z zakresu prawa karnego. Testy, podpowiedzi i rozwiązania wraz ze wskazówkami dotyczącymi konstrukcji pytań i poradami, jak uczyć się danego zagadnienia spełniają rolę korepetytora, który towarzyszy osobie rozwiązującej zadanie, naprowadza ją na właściwy tok myślenia, a następnie wyjaśnia, gdzie został popełniony ewentualny błąd. Książka pozwala na samodzielne przygotowanie się do egzaminu i nadrobienie materiału na wypadek nieobecności na zajęciach uniwersyteckich. Przyda się do ostatniej powtórki przed egzaminem. Testy są przeznaczone dla studentów przygotowujących się do egzaminu z prawa karnego, a także seminarzystów i doktorantów pragnących poszerzyć zdobytą wiedzę. Książka przyda się osobom przystępującym do egzaminów na aplikacje korporacyjne oraz aplikantom przed egzaminami końcowymi. Może zainteresować dydaktyków prawa karnego, ułatwiając opracowanie kolokwiów i egzaminów. „Prawo karne” pod red. Mikołaja Małeckiego jest pierwszym na rynku zbiorem testów opartych na najnowszym stanie prawnym, po uchwaleniu w dniu 11 marca 2016 r. dwóch ustaw nowelizujących Kodeks karny (Dz.U. 2016, poz. 428 i 437), które weszły w życie 15 kwietnia 2016 r. pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 10,2 pl
dc.participation Małecki, Mikołaj: 9%; Zontek, Witold: 7%; Zając, Dominik: 7%; Wojtaszczyk, Adam: 7%; Górowski, Wojciech: 7%; Bielski, Marek: 7%; Barczak-Oplustil, Agnieszka: 7%; Małecki, Mikołaj: 7%; Sroka, Tomasz: 7%; Pyrcak-Górowska, Małgorzata: 7%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego pl
dc.subtype Handbook pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)