Jagiellonian University Repository

Przebieg wyborów w Angoli : kontynuacja czy zmiana?

pcg.skipToMenu

Przebieg wyborów w Angoli : kontynuacja czy zmiana?

Show full item record

dc.contributor.author Mormul, Joanna [SAP14011913] pl
dc.date.accessioned 2016-12-02T13:17:42Z
dc.date.available 2016-12-02T13:17:42Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/33156
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przebieg wyborów w Angoli : kontynuacja czy zmiana? pl
dc.title.alternative The elections in Angola : continuation or change? pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-9 pl
dc.description.additional Artykuł ukazał się na stronie-blogu informacyjnym Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych w serii Working Papers z nr 2/2013 pl
dc.identifier.weblink http://files.africanstudies.webnode.com/200005277-a66ffa769c/J.%20Mormul%20PCSA%20working%20paper.pdf pl
dc.abstract.pl 31 sierpnia 2012 roku odbyły się w Angoli wybory powszechne, drugie od zakończenia wieloletniego konfliktu zbrojnego w 2002 roku i trzecie od uzyskania niepodległości w 1975. Organizacja i przebieg wyborów miały być testem dla konsolidującej się angolskiej demokracji. Niniejszy artykuł jest próbą analizy przebiegu oraz wyników sierpniowych wyborów w Angoli, wziąwszy pod uwagę historyczne uwarunkowania angolskiej sceny politycznej, jak również dominującą od lat pozycję Ludowego Ruchu na rzecz Wyzwolenia Angoli (MPLA). pl
dc.contributor.institution Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych pl
dc.date.accession 2016-11-07 pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska