Jagiellonian University Repository

Działania funkcjonariuszy Policji w perspektywie prawa do nietykalności

pcg.skipToMenu

Działania funkcjonariuszy Policji w perspektywie prawa do nietykalności

Show full item record

dc.contributor.author Juszka, Kazimiera [SAP11015267] pl
dc.contributor.author Żywucka-Kozłowska, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2016-11-28T13:04:59Z
dc.date.available 2016-11-28T13:04:59Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2300-4673 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32998
dc.language pol pl
dc.title Działania funkcjonariuszy Policji w perspektywie prawa do nietykalności pl
dc.title.alternative The actions of the police officers in the perspective of the right personal inviolability pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 111-115 pl
dc.identifier.weblink http://uwm.edu.pl/kpp/files/numery_kpp/kpp4_2016.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest dyskusja na temat działań policji w perspektywie użycia środków przymusu bezpośredniego. W każdym nowoczesnym państwie funkcjonowanie policji wiąże się ze stosowaniem tych środków i zapewnieniem porządku publicznego. Użycie środków przymusu bezpośredniego przeciwko człowiekowi jest zawsze ingerencją w jego nietykalność cielesną. Prawo pozwala na stosowanie środków przymusu bezpośredniego tylko w określonych przypadkach. Funkcjonariusze Policji są uprawnieni do stosowania środków przymusu bezpośredniego jeśli inne środki nie są efektywne i okoliczności wymagają użycia tych środków. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to discuss the actions of the police officers in the perspective of the right to physical integrity. In each modern state is functioning police as a law enforcement agency and public order. The use of physical force against the human is always a violation of the personal inviolability. The laws allow for such a possibility only in certain situations. The police officer is entitled to use coercive measures, if other measures are not effective, and the circumstances require. pl
dc.subject.pl funkcjonariusz Policji pl
dc.subject.pl kodeks karny pl
dc.subject.pl nietykalność cielesna pl
dc.subject.pl środki przymusu bezpośredniego pl
dc.subject.en police officers pl
dc.subject.en personal inviolability pl
dc.subject.en penal code pl
dc.subject.en coercive measures pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.journal Kortowski Przegląd Prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-28 pl
dc.participation Juszka, Kazimiera: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Kryminalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)