Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Rozwój poznawczy dzieci sześcioletnichAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Bajcar Elżbieta
Kwaśniewska, Małgorzata
Bąbel Przemysław
Lendzion, Joanna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Bajcar Elżbieta
Kwaśniewska, Małgorzata
Bąbel Przemysław
Lendzion, Joanna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Bajcar Elżbieta
Kwaśniewska, Małgorzata
Bąbel Przemysław
Lendzion, Joanna