Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Single-molecule rotational switch on a dangling bond ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Not affiliated
Godlewski Szymon
Kawai, Hiroyo
Kolmer Marek
Zuzak Rafał
Echavarren, Antonio M.
Joachim, Christian
Szymoński Marek
Saeys, Mark

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Godlewski Szymon
Kawai, Hiroyo
Kolmer Marek
Zuzak Rafał
Echavarren, Antonio M.
Joachim, Christian
Szymoński Marek
Saeys, Mark

Author's area of expertise

author/editor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Godlewski Szymon
Kawai, Hiroyo
Kolmer Marek
Zuzak Rafał
Echavarren, Antonio M.
Joachim, Christian
Szymoński Marek
Saeys, Mark