Jagiellonian University Repository

Zadowolenie z życia w kontekście perspektyw czasowych i struktury wartości : porównanie międzykulturowe studentów z Polski i Ugandy

pcg.skipToMenu

Zadowolenie z życia w kontekście perspektyw czasowych i struktury wartości : porównanie międzykulturowe studentów z Polski i Ugandy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0