Jagiellonian University Repository

Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony

Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena ...

Show full item record

dc.contributor.author Żuradzki, Tomasz [SAP14004448] pl
dc.date.accessioned 2015-02-24T11:32:22Z
dc.date.available 2015-02-24T11:32:22Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3287
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony pl
dc.title.alternative The argument from normative uncertainty and the ethical evaluation of human embryo research pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 131-159 pl
dc.identifier.weblink http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/481 pl
dc.abstract.pl Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się ona wzmacniać stanowisko konserwatywne, ponieważ nie zależy od kontrowersyjnych metafizycznych założeń na temat statusu zarodków czy kwestii ich potencjalności. W artykule pokażę jednak, że argumentacja ta obarczona jest poważnymi wadami, które sprawiają, że nie da się jej zastosować do uzasadnienia sprzeciwu wobec moralnej czy prawnej dopuszczalności np. badań na zarodkowych komórkach macierzystych. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to analyze the arguments that proponents of the conservative view on the moral status of the human embryo offer in support of their position. I claim that there exists an argument in favour of the conservative position that has been overlooked by virtually all contemporary bioethicists. It refers not to the metaphysical presumptions about the status of the embryo or its developmental capabilities but rather it is based on the criteria of rational decisions under normative uncertainty. I will demonstrate that this argument, although much stronger than many other arguments in support of the conservative view, has very limited use. My analysis will concentrate on the moral status of the early embryo (until about the 14th day of conception) and therefore will be especially important in the context of recent debates about the moral and legal permissibility of research on human embryonic stem cells. pl
dc.subject.pl bioetyka pl
dc.subject.pl teoria decyzji pl
dc.subject.pl embriony ludzkie pl
dc.subject.pl zarodkowe komórki macierzyste pl
dc.subject.pl zapłodnienie in vitro pl
dc.subject.pl aborcja pl
dc.subject.pl niepewność normatywna pl
dc.subject.pl teologia moralna pl
dc.subject.en bioethics pl
dc.subject.en decision theory pl
dc.subject.en human embryos pl
dc.subject.en embryonic stem cells pl
dc.subject.en in vitro fertilization pl
dc.subject.en abortion pl
dc.subject.en normative uncertainty pl
dc.subject.en moral theology pl
dc.description.number 32 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.32.2012.481 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa