Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony

Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa