Jagiellonian University Repository

Współdziałanie międzyorganizacyjne a bezpieczeństwo obrotu produktami leczniczymi

Współdziałanie międzyorganizacyjne a bezpieczeństwo ...

Show full item record

dc.contributor.author Dobrowolski, Zbysław [SAP14009537] pl
dc.date.accessioned 2016-11-24T11:05:56Z
dc.date.available 2016-11-24T11:05:56Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1733-2486 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32832
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Współdziałanie międzyorganizacyjne a bezpieczeństwo obrotu produktami leczniczymi pl
dc.title.alternative Influence of organizational collaboration on the security of medicinal products pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 51-60 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 59-60 pl
dc.identifier.weblink http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf#page=51 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia wyniki badań poświęconych współdziałaniu organizacyjnemu w sferze obrotu produktami leczniczymi ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów. Stwierdzono, że dualizm struktury organizacyjnej wpływa na zdolności kognitywne pracowników administracji publicznej. pl
dc.abstract.en The article presents the importance and conditions of proper inter-organizational collaboration on the safety of trade of medicinal products in Poland. It was found the duality of organizational structure affect the cognitive abilities of public employees. pl
dc.subject.pl współdziałanie organizacyjne pl
dc.subject.pl zaufanie pl
dc.subject.en inter-organizational collaboration pl
dc.subject.en trust pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 8, cz. 2 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2543-8190 pl
dc.title.journal Przedsiębiorczość i Zarządzanie pl
dc.title.volume Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-12 pl
dc.participation Dobrowolski, Zbysław: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska