Jagiellonian University Repository

Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy

Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu ...

Show full item record

dc.contributor.author Popiołek, Malwina [SAP14019972] pl
dc.date.accessioned 2016-11-24T10:47:43Z
dc.date.available 2016-11-24T10:47:43Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1896-382X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32826
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy pl
dc.title.alternative First and second level digital divide as a challenge for the information society and knowledge based economy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 113-121 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 119-120 pl
dc.identifier.weblink https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/138/article/1647/ pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przybliżenie problemu nierówności i podziałów cyfrowych, a także ich znaczenia w procesach związanych z rozwojem struktur społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem problematyki nierówności cyfrowych. Podjęta została także próba zdefiniowania pojęcia podziałów cyfrowych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. pl
dc.abstract.en The paper presents problem of digital inequalities and digital divide. It focuses especially on the first, second and third level digital divide. The article reviews selected authors views on the digital inequality and describes different approaches to this issue. pl
dc.subject.pl podziały cyfrowe pl
dc.subject.pl wykluczenie cyfrowa pl
dc.subject.pl podziały cyfrowe drugiego rzędu pl
dc.subject.pl podziały cyfrowe trzeciego rzędu pl
dc.subject.pl e-kompetencje pl
dc.subject.en first level digital divide pl
dc.subject.en second-level digital divide pl
dc.subject.en third level digital divide pl
dc.description.number 122 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.18276/epu.2016.122-10 pl
dc.identifier.eissn 2353-2866 pl
dc.title.journal Ekonomiczne Problemy Usług pl
dc.title.volume Gospodarka XXI wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa