Jagiellonian University Repository

Maturation process of photosynthetic membranes observed by proton magnetic relaxation and sorption isotherm

pcg.skipToMenu

Maturation process of photosynthetic membranes observed by proton magnetic relaxation and sorption isotherm

Show full item record

dc.contributor.author Harańczyk, Hubert [SAP11009406] pl
dc.contributor.author Leja, Anna pl
dc.contributor.author Jemioła-Rzemińska, Małgorzata [SAP11115838] pl
dc.contributor.author Strzałka, Kazimierz [SAP11005130] pl
dc.date.accessioned 2016-11-23T12:53:21Z
dc.date.available 2016-11-23T12:53:21Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 0587-4246 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32764
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Maturation process of photosynthetic membranes observed by proton magnetic relaxation and sorption isotherm pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 526-532 pl
dc.description.additional IF=0.530 z 2014, cyt.=7 pl
dc.description.volume 115 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.12693/APhysPolA.115.526 pl
dc.identifier.eissn 1898-794X pl
dc.title.journal Acta Physica Polonica. A pl
dc.title.volume Proceedings of the International Symposium: Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology; XLII Zakopane School of Physics, May 19-24, 2008, Zakopane, Poland pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa