Jagiellonian University Repository

HESS J1818–154, a new composite supernova remnant discovered in TeV gamma rays and X-rays

pcg.skipToMenu

HESS J1818–154, a new composite supernova remnant discovered in TeV gamma rays and X-rays

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa