Jagiellonian University Repository

Antonina Saturnina Lucyna Sienicka

pcg.skipToMenu

Antonina Saturnina Lucyna Sienicka

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2016-11-23T09:01:57Z
dc.date.available 2016-11-23T09:01:57Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0043-5090 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32689
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Antonina Saturnina Lucyna Sienicka pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-46 pl
dc.description.additional Art. znajduje się w dziale: Leksykon Botaników Polskich = Dictionary of Polish Botanists; cz. 89 pl
dc.identifier.weblink https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2016/11/wb.2016.004_ev_s.pdf pl
dc.abstract.en Biography of Polish botanist Antonina Sienicka (1898-1979). pl
dc.subject.pl Sienicka Antonia (1898-1979) pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.pl biografia pl
dc.subject.en Sienicka Antonia (1898-1979) pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.subject.en biography pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.identifier.eissn 2543-6503 pl
dc.title.journal Wiadomości Botaniczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-11-23 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska