Jagiellonian University Repository

Ślady osadnictwa z okresu rzymskiego w dolinie Skawy w Zachodnich Beskidach

pcg.skipToMenu

Ślady osadnictwa z okresu rzymskiego w dolinie Skawy w Zachodnich Beskidach

Show full item record

dc.contributor.author Valde-Nowak, Paweł [SAP11018833] pl
dc.contributor.editor Madyda-Legutko, Renata [SAP11006093] pl
dc.contributor.editor Rodzińska-Nowak, Judyta [SAP11016104] pl
dc.date.accessioned 2015-02-23T13:46:58Z
dc.date.available 2015-02-23T13:46:58Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62261-81-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3265
dc.language pol pl
dc.title Ślady osadnictwa z okresu rzymskiego w dolinie Skawy w Zachodnich Beskidach pl
dc.title.alternative Traces of the Roman Period Settlement in the Skawa valley in the Western Beskidy Mountains pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” pl
dc.description.physical 483-489 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.container Honoratissimum assensus genus est armis laudare : studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)