Jagiellonian University Repository

Globalizacja a przemiany języków słowiańskich

pcg.skipToMenu

Globalizacja a przemiany języków słowiańskich

Show full item record

dc.contributor.editor Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.contributor.editor Święcicka, Małgorzata pl
dc.contributor.editor Peplińska, Monika pl
dc.date.accessioned 2016-11-22T16:06:46Z
dc.date.available 2016-11-22T16:06:46Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8018-041-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32655
dc.language pol pl
dc.title Globalizacja a przemiany języków słowiańskich pl
dc.title.alternative Globalization and the changes of slavic languages pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pl
dc.description.physical 389 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: "Globalizacja a przemiany języków słowiańskich", dn. 19-20 wrzesień, 2014 r., Bydgoszcz pl
dc.abstract.pl W drugim tomie Bydgoskich Studiów nad Pragmatyką Językową lingwiści (zwłaszcza socjolingwiści) podejmują temat globalizacji językowej na przykładzie języków słowiańskich. Głosy językoznawców nie tylko z Polski, ale również z zagranicy nadają tomowi charakter międzynarodowy. W szkicach proponuje się teoretyczno-metodologiczne ujęcie zjawiska globalizacji językowej, liczne teksty zawierają nadto szczegółowe analizy przejawów globalizacji na zróżnicowanym terytorialnie i funkcjonalnie materiale badawczym. Rozważania prowadzi się na przykładzie jednego wybranego języka słowiańskiego (polskiego, bułgarskiego, macedońskiego, ukraińskiego itd.) lub problem badawczy ujmuje się porównawczo, np. w języku polskim, rosyjskim i czeskim. Mamy nadzieję, że rozważania na temat globalizacji językowej, zaprezentowane w niniejszym tomie, zainteresują nie tylko lingwistów, ale też przedstawicieli innych dyscyplin badawczych. Prezentowany tom Globalizacja a przemiany języków słowiańskich stanowi kontynuację Bydgoskich Studiów nad Pragmatyką Językową. W drugim tomie zostały wyraźnie zarysowane trzy sposoby patrzenia na proces globalizacji: ogólny - wprowadzający w zagadnienie globalizacji językowej i kulturowej na tle różnych języków słowiańskich i dwa szczegółowe: globalizacja a przemiany języka i świadomości językowej oraz globalizacja a przemiany odmian językowych. Tom został przygotowany na wysokim poziomie merytorycznym, na co wpływa - w szczególności - przemyślana metodologia artykułów, ich zasięg tematyczny oraz głębia opisu lingwistycznego i kulturowego. Całość tomu oceniam bardzo wysoko i sądzę, że stanie się on wydarzeniem na rynku wydawniczym (Z recenzji prof. dr hab. Ewy Komorowskiej). pl
dc.abstract.en Recenzowane materiały z konferencji: Globalizacja a przemiany języków słowiańskich; 2014-09-19; 2014-09-20; Bydgoszcz pl
dc.subject.pl globalizacja pl
dc.subject.pl języki słowiańskie pl
dc.subject.pl zmiany pl
dc.subject.en globalization pl
dc.subject.en slavic languages pl
dc.subject.en changes pl
dc.description.series Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową; 2 pl
dc.description.publication 24,38 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Święcicka, Małgorzata pl
dc.contributor.serieseditor Bączkowska, Anna pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)